Счетоводство

20+

ГОДИНИ ОПИТ

СЧЕТОВОДСТВО

BPO БЪЛГАРИЯ

Ние ще ви помогнем да постигнете и реализирате вашите бизнес цели и идеи. В помощ на бъдещите ви планове, нашият екип ще осигури експертно мнение, практически опит и обективност. Предлагаме комплексно счетоводно обслужване в съответствие с изискванията на българското законодателство, изготвяне на Годишни Финансови Отчети, месечни и периодични отчети, както и съдействие при изготвянето на бюджети и проекти. С цел да получите пълна и точна представа за развитието на вашия бизнес, ние ще подготвим и представим цялата финансова информацията по разбираем и недвусмислен начин. Като използвате услугите ни, Вие се възползвате от екип от квалифицирани счетоводители и данъчни консултанти, получавате точни и прецизни финансови услуги, оптимизирате разходите за счетоводно и данъчно обслужване.

Счетоводните услуги включват :

 • Създаване на счетоводна база и сметкоплан на фирмата;
 • Водене на счетоводните регистри въз основа на иформацията, предоставена от клиента;
 • Месечна отчетност в съответствие с изискванията и работния език на клиента;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен Финансов Отчет в съответствие с МСФО или НСФОМСП;
 • Данъчно представителство, изготвяне на данъчни декларации, съдействие при одит;
 • Администриране и архивиране на счетоводната документация;
 • Изготвяне на заплати;
 • Данъчно обслужване, администриране на данъчни задължения, регистрации и съдействие при изчисленията и плащанията на данъци:
 • Месечно изчисление на текущ финансов резултат и авансови вноски по ЗКПО;
 • Изготвяне на Годишни Данъчни Декларации;
 • При необходимост изготвяне на отчети към Национален Статистически Институт, Българска Народна Банка и данъчна администрация;
 • Регистрация по Закона за ДДС;
 • Изготвяне на месечни справки – декларации по ЗДДС;
 • ИНТРАСТАТ;
Нашият екип

Отдадените ни служители

Нашият екип е постоянно до вас! Разчитайте на него във всяка ситуация!
Присъединете се

Онлайн консултации

Ако имате нужда от консултация – сега е моментът да ни пишете и ние ще Ви помогнем!

Мнения

Какво споделят клиентите нa BPO България

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt moll iusmod tempor incididunt ut labore

James Allen

Web Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt moll iusmod tempor incididunt ut labore

James Allen

Web Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt moll iusmod tempor incididunt ut labore

James Allen

Web Developer
Our Blog

Our Recent Updates

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Ако имате нужда от консулатция или съвет, свържете се с нас:

Екип

Абониране

Получавайте интересна и полезна информация.