Maria StilevaМария е завършила Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров” – гр. Хасково през 2010 г. През 2014 г. придобива бакалавърска степен, със специалност „Счетоводство и контрол“ към Икономически университет – гр. Варна. През 2015 г. завършва и магистърска степен, същата специалност, в Икономически университет гр. Варна. От началото на 2016 г. успешно стартира професионалната си реализация като счетоводител в БПО България ЕООД.