Янка Айвазова

Янка е завършила  Международни Икономически Отношения в ПУ „Паисий Хилендарски“ със степен Магистър. През 2003 завършва Магистърска програма във Великотърновски Университет специалност „Счетовоство и Контрол“.

Успешно е преминала предварителните изпити и е придобила правото да положи изпити за Дипломиран Експерт Счетоводител към Института на Дипломираните Експерт Счетоводители в гр.София.

В момента е в процес на придобиване на международна професионална квалификация за вътрешен одитор.

Има професионален опит повече от 14 години в областта на счетоводството и финансите. Започва като помощник одитор в одиторско предприятие Мегатон, по-късно става и главен счетоводител във фирма Арнаудов 7 ООД, която се занимава със счетоводни услуги.

Също така придобива опит и в немската компания Rödl & Partner, която се занимава със счетоводство, одит, данъчни и правни консултации.

Говори и обслужва по счетоводни и финансови въпроси клиентите ни на английски език.