Георги Пашев

Георги е завършил средното си образование в Националната Търговска Гимназия в гр. Пловдив. След това, през 2013 г. придобива бакалавърската си степен в по Индустриален Мениджмънт в Националната Академия Димитър Ценов в гр. Свищов. През 2017г. той успешно се дипломира като Магистър по Счетоводство и одит. Георги е много любознателен – обича компютрите, книгите и спорта. Работният му език е английски и е специалист по Account Receivables.