Атанаска Василева

Ася е завършила средното си образование в СОУ „Патриарх Евтимий”- град Пловдив през 2004г. – хуманитарен профил.Бакалавърската, както и магистърската си степен придобива във ВСУ „Черноризец  Храбър” – град  Варна, със специалност  „Счетоводство и контрол“.

Професионалният си стаж придобива в сферата на банкирането – от 2008г. до 2011г. и продължава като застрахователен агент – от 2011г. до 2013г. Ние сме щастливи, че Ася е при нас вече трета година.