Правно и данъчно обслужване

20+

ГОДИНИ ОПИТ

Правно и данъчно обслужване

BPO БЪЛГАРИЯ

Ние предлагаме широк спектър от правни услуги на местни и на чужди физически и юридически лица. Опитът на нашите правни консултанти в областта на бизнес правото позволява да предложим на клиентите пълно правно обслужване в различни сфери от дейността. Ние предлагаме правно съдействие в областта на : Търговското право; Вещното право; Административното право и процес; Авторското право и сродните му права; Облигационно, семейно, наследствено, данъчно, трудово и осигурително право; Процесуално представителство; Представителство пред административни органи.

Данъчно обслужване

Данъчните ни консултанти ще ви помогнат при оптимизирането и изготвянето на стратегии за намаляване на данъчната тежест, разрешаване на данъчни въпроси и казуси, ще ви окажат административна помощ и защита на интересите пред данъчната администрация, финансови институции и органите на властта.

Данъчни стратегии и оптимизации

Данъчни стратегии за оптимизация на облагането на фирмата като цяло или за отделен случай.

Изготвяне на данъчни стратегии преди започване на конкретна дейност с цел минимизиране на данъците и спазването на данъчното законодателство.

Данъчни планиране за местни и чуждестранни лица.

Данъчна защита

Представителство пред Национална Агенция за Приходите в процеса на ревизия или извършване на проверки.

Съдействие при анализ и оценка на данъчни актове, изготвяне на стратегии за тяхното обжалване и подготовка, и изготвяне на възражения и жалби.

Консултации, свързани с прилагане на данъчното законодателство:

 • Корпоративен данък;
 • Косвени данъци (ДДС и акцизи);
 • Данък върху доходите на физическите лица;
 • Местни данъци и такси;
 • Данъци върху разходите;
 • Данъци при източника.

Консултации, относно социалното и здравното осигуряване

 • Статут на работници;
 • Командироване на работници;
 • Подготовка на документи във връзка с издаване на удостоверения за целите на осигуряването;
 • Удостоверение за прилагане на местното законодателство (A1).

Консултации по валутното законодателство

 • Задължения за деклариране на сделки пред БНБ;
 • Задължения за представяне на информация за целите на статистиката на платежния баланс.
Нашият екип

Отдадените ни служители

Нашият екип е постоянно до вас! Разчитайте на него във всяка ситуация!
Присъединете се

Онлайн консултации

Ако имате нужда от консултация – сега е моментът да ни пишете и ние ще Ви помогнем!

Мнения

Какво споделят клиентите нa BPO България

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt moll iusmod tempor incididunt ut labore

James Allen

Web Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt moll iusmod tempor incididunt ut labore

James Allen

Web Developer

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt moll iusmod tempor incididunt ut labore

James Allen

Web Developer
Our Blog

Our Recent Updates

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Ако имате нужда от консулатция или съвет, свържете се с нас:

Екип

Абониране

Получавайте интересна и полезна информация.