Счетоводител VS Щетоводител. Как да контролираме счетоводството в 6 лесни стъпки?

Счетоводител VS Щетоводител. Как да контролираме счетоводството в 6 лесни стъпки?

Ако сте собственик на бизнес, със сигурност ви е трудно да контролирате всички процеси във фирмата. За да може да се справяте, много от отговорностите и задачите трябва или да се делегират на други хора, или да се аутсорсват към външни доставчици. Счетоводството е...
Как лесно и сигурно да определим доставката на сгради?

Как лесно и сигурно да определим доставката на сгради?

Като цяло всички, които са запознати с материята много бързо могат да отговорят на въпроса кои сгради се определят като нови за целите на ДДС. Въпреки всичко обаче, лесно може да объркаме нещата и то не в наша полза. Резултатът от грешката, както всички знаем води до...
Кои доставки свързани със земя и сгради са освободени от ДДС?

Кои доставки свързани със земя и сгради са освободени от ДДС?

Актуално към август, 2018 Освободените доставки, свързани със земя и сгради са регламентирани в чл.45 от закона по ЗДДС. Към тях спадат: Доставка на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти /УПИ/ по смисъла на Закона за устройство на територията:...