Кои доставки свързани със земя и сгради са освободени от ДДС?

Кои доставки свързани със земя и сгради са освободени от ДДС?

Актуално към август, 2018 Освободените доставки, свързани със земя и сгради са регламентирани в чл.45 от закона по ЗДДС. Към тях спадат: Доставка на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти /УПИ/ по смисъла на Закона за устройство на територията:...