Без категория

Правно обслужване

Ние предлагаме широк спектър от правни услуги на местни и на чужди физически и юридически лица.
Опитът на нашите правни консултанти в областта на бизнес правото позволява да предложим на клиентите пълно правно обслужване в различни сфери от дейността.
Ние предлагаме правно съдействие в областта на :
– Търговското право
– Вещното право
– Административното право и процес
– Авторското право и сродните му права
– Облигационно, семейно, наследствено, данъчно, трудово и осигурително право
– Процесуално представителство
– Представителство пред административни органи