Правно и данъчно обслужване

     Ние предлагаме широк спектър от правни услуги на местни и на чужди физически и юридически лица.
Опитът на нашите правни консултанти в областта на бизнес правото позволява да предложим на клиентите пълно правно обслужване в различни сфери от дейността.
Ние предлагаме правно съдействие в областта на :

  • Търговското право;
  • Вещното право;
  • Административното право и процес;
  • Авторското право и сродните му права;
  • Облигационно, семейно, наследствено, данъчно, трудово и осигурително право;
  • Процесуално представителство;
  • Представителство пред административни органи.

ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
Данъчните ни консултанти ще ви помогнат при оптимизирането и изготвянето на стратегии за намаляване на данъчната тежест, разрешаване на данъчни въпроси и казуси, ще ви окажат административна помощ и защита на интересите  пред данъчната администрация, финансови институции и органите на властта.