Възлагането на счетоводно обслужване на външен изпълнител е сред най-често срещаните форми на аутсорсинг. Ние осигуряваме бързо осъществяване на проекти, по-висока продуктивност и икономии от мащаба.

В продължение на повече от 6 години ние функционираме като Общ център за услуги и виртуален бек-офис за клиентите, за целите на счетоводството и финансовата отчетност.
Притежаваме професионален опит с всички основни видове счетоводен софтуер и членовете на нашия екип са отдадени счетоводители и професионалисти.

Най-значителните ключови предимства на аутсорсинга на счетоводни услуги са:

 • получавате достъп до специализирани умения;
 • гарантира най-добрите практики;
 • повишава конкурентоспособността, като дава възможност за фокусиране върху основната дейност.
 • когато аутсорсинг бек-офисът работи, фирмите могат да се фокусират върху основните си дейности;
 • спестява пари, време и ресурси;
 • понижава фиксираните разходи;
 • ефективно нарастващ капацитет;

Нашите услуги:

Счетоводство и финансова отчетност

Стремим се да предлагаме комплексно обслужване за вашия бизнес, затова работим непрекъснато за улесняване и подобряване ежедневието на нашите клиенти, местни и чуждестранни лица, юридически лица и браншове.

Вземания и задължения

Оказвайки ви съдействие за подобряване обработката на вашите задължения, фактури и вземанията, БПО България не нарушава съществуващите ви системи или екип. Приемете ни по-скоро като допълнение към вашия счетоводен екип, отколкото като външна намеса.

Отчетност

БПО България винаги се стреми да предостави пълна финансова информация във възможно най-семплия формат. Като правим това, ние помагаме на всяка фирма да постигне нужния успех.

Вземания

 • Фактуриране
 • Контрол
 • Отчетност
 • Равнение на Счетоводните книги
 • Равнение кредитни карти
 • Подкрепа и гъвкавост

Задължения

 • Покупки – Въвеждане на всички входящи фактури по сканираните файлове. Разпределяне на съответния доставчик, добавяне на данни за кореспонденция и аналитична секция, ДДС код, условия за плащане. Начисляване разходи по сметки и разходни центрове чрез анализиране на фактури/отчети за разходи; въвеждане на данни, разпознаване на дубликати или грешни фактури. Откриване на проблеми по фактури – връзка с мениджърите или доставчиците с цел отстраняване.
  Поддържане на исторически данни. Двойна проверка на всички въведени данни в края на месеца.
 • Амортизация на дълготрайните активи
 • Плащания и равнение –
  Засичане на плащания:
  Съпоставяне на въведените фактури с плащанията. Проверка за проблеми при плащанията. Уведомяване на мениджърите. Намиране на баланса на доставчици по отворената схема за разплащане (open payments). Връзка с мениджъри и доставчици с цел набавяне на липсващи фактури;
 • Натрупани задължения и предплащания – Изготвяне и въвеждане на информация за натрупани задължения на месечна, тримесечна и годишна база. Създаване и поддържане на равнение в Excel файл. Проследяване на натрупани задължения. Проследяване на фактури, издадени за предплащания. Поддържане на равнение в Excel файл. Проверка на разходните сметки преди месечното приключване. Разрешаване и отстраняване на несъответствия.

Как бихте могли да се възползвате от нашите услуги:
Специализирани умения – Професионализъм и опит. Висококвалифициран персонал в разширяващия се екип.

Най-добри практики – Ефективно нарастващ капацитет. Кратки срокове за изпълнение. Само 1 час времева разлика с Централна Европа и 2 часа с Обединеното кралство. Мениджърите на екипите имат възможност за редовни посещения на място с цел обучение.

Приемливи цени – Спестете пари, време и ресурси. Понижени фиксирани разходи.

Повишена конкурентоспособност – Когато аутсорсинг бек-офисът работи, фирмите могат да се фокусират върху основните си дейности.

За контакти

+359 895 120 811

ул. Иван Вазов № 50А гр.Пловдив пк 4000 България

Ако имате нужда от консултация, сега е моментът да ни пишете. Ние ще се постараем да помогнем!

15 + 5 =