Административни услуги

За да осигурим цялостно обслужване на клиентите, ние  предлагаме  и следните административни услуги:

  • Представителство пред местните власти и бизнес партньори;
  • Маркетингови проучвания и анализи;
  • Проучване на потенциални клиенти и партньори;
  • Консултиране и изготвяне на инвестиционни проекти  и бизнес планове при кандидатстване по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации;
  • Преводи на бизнес кореспондеция, търговски договори и корпоративни  документи от лицензирани преводачи, включително официални преводи и легализация на документи.