АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Стремим се да предоставяме цялостно обслужване за вашия бизнес, затова работим постоянно за разширяване и усъвършенстване на предлаганите услуги. За да улесним ежедневието на клиентите си, местни и чуждестранни физически и юридически лица и клонове, предлагаме още възможности за административно обслужване, виртуален офис, представителство пред различни институции, консултиране, преводи и легализация на документи.

Писмени преводи

Можете да ни се доверите за качествени писмени преводи от и на български език, които се извършват при спазване на пълна конфиденциалност от заклети преводачи специалисти в различни сфери, като например:

  • Корпоративна документация (устави/дружествени договори, решения, протоколи, договори, фирмена кореспонденция, финансови отчети, презентации, проекти, тръжни документи и др.);
  • Администрация и право;
  • Икономика, счетоводство и финанси, банково дело;
  • Околна среда, води и управление на отпадъци;
  • Енергетика, иновации и технологии;
  • Туризъм;
  • Здравеопазване;
  • Лични бланкови документи (уверения, дипломи, удостоверения, сертификати, свидетелства и др.);

ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Преводачите, с които работим, са оторизирани от Министерство на външните работи да извършват официални преводи, затова предлагаме и съдействие за заверка и легализация на вашите документи.

Какво означава заверка и легализация?

За да бъдат валидни за ползване в Република България, официалните документи, издадени в държава, която е страна по Хагската конвенция, е необходимо да бъдат легализирани, т.е. да имат заверка с Апостил. Тя се извършва в държавата, където се издава документът. Преводът на такъв документ на български език се заверява пред Нотариус. Аналогично, издадените в Република България официални документи е необходимо да бъдат заверени с Апостил, преведени на официалния език на държавата, за която са предназначени.

Ако държавата, където се издава, или за която е предназначен документът, има подписан договор за правна помощ с Република България, по силата на който отпада изискването за заверка с Апостил, издадените от тази държава документи трябва да бъдат заверени от оторизираното в договора ведомство. Тези документи се признават от българските институции и се нуждаят единствено от превод на български език и заверка на превода.