Полина е дипломиран магистър, специалност „Счетоводство и анализ“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където се обучава от 2013 до 2015г.  След успешното си дипломиране, към момента има професионален опит по специалността една година. Бакалаварската си степен – „Българска и испанска филология“ придобива отново в Пловдивски университет, където учи от 2008 до 2012г.От 2003 до 2008г. учи в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. В. Търново, където интензивно изучава испански и френски език.