За нас

Ние сме независима фирма от Счетоводители, Данъчни и Бизнес консултанти, с офис в гр. Пловдив. Ние предлагаме не само счетоводни услуги, но и пълна гама от услуги в областта на бизнес консултирането. Нашата цел е да предоставяме професионални услуги на конкурентни цени, като осигуряваме конфиденциалност, индивидуално отношение и професинален съвет.

Счетоводно обслужване

Ние ще ви помогнем да постигнете и реализирате вашите бизнес цели и идеи. В помощ на бъдещите ви планове, нашият екип ще осигури експертно мнение, практически опит и обективност. Ние предлагаме комплексно счетоводно обслужване в съответствие с изискванията на българското

Данъчно обслужване

Данъчните ни консултанти ще ви помогнат при оптимизирането и изготвянето на стратегии за намаляване на данъчната тежест, разрешаване на данъчни въпроси и казуси, ще ви окажат административна помощ и защита на интересите пред данъчната администрация, финансови институции и органите на

Правно обслужване

Ние предлагаме широк спектър от правни услуги на местни и на чужди физически и юридически лица. Опитът на нашите правни консултанти в областта на бизнес правото позволява да предложим на клиентите пълно правно обслужване в различни сфери от дейността. Ние

Административни услуги

За да осигурим цялостно обслужване на клиентите, ние  предлагаме  и следните административни услуги: –    Представителство пред местните власти и бизнес партньори; –    Маркетингови проучвания и анализи; –    Проучване на потенциални клиенти и партньори; –    Консултиране и изготвяне на инвестиционни проекти